Soukromá bezpečnostní služba
Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů,

představuje především ochranu průmyslových podniků, velkoskladů, výrobních hal, velkoprodejen, obchodů, administrativních budov a pod., kde provádíme zajištění bezpečnostních služeb s výkonem dle požadavků zákazníka (kontrolní činnost, vedení agendy atd.). Dále ostrahu objektů zajišťujeme obchůzkovou službou za pomoci: služebních psů, prostředků osobní ochrany a elektronických systémů určených jak pro zvýšení zabezpečení objektů, tak pro kontrolu výkonu obchůzkové služby.

Vybavení strážních stanovišť: stabilní a ruční radiostanice, svítilna, linkový telefon, případně mobilní telefon, tonfa, pouta, slzotvorné prostředky, elektronický kontrolní systém výkonu obchůzkové činnosti, elektrický paralyzér, dále je strážní stanoviště doplňováno dle potřeb konkrétního střeženého objektu.

Používaná komunikační technika: linkový telefon na stanovišti, mobilní telefon, radiostanice, pager.

Pracovníci strážní služby pracují ve stejnokroji, který je nezaměnitelný se stejnokroji armády, Policie ČR a Městské policie. Při výkonu ostrahy jsou označeni logem M+M, služebním odznakem, visačkou se jménem a identifikačním číslem.

Pracovníci ostrahy umístění v samoobslužných provozovnách pracují, převážně, v civilním oděvu bez označení.

Pro výkon služby je každý pracovník řádně proškolen z potřebných zákonů a interních předpisů.

Při řešení konfliktních situací, které přesahují rámec našich prav, úzce spolupracujeme s Policií ČR a Městskou policií.

Cílem tohoto snažení je poskytnutí vysokého stupně ochrany zájmů a objektů našich klientů.

Copyright © 2004 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.