Soukromá bezpečnostní služba
Pult centralizované ochrany (PCO)

Pult centralizované ochrany (PCO),

je dispečerské pracoviště, vybavené výpočetní technikou, které vyhodnocuje poplachové a informační stavy z EZS instalovaného ve střeženém objektu, jež jsou na toto pracoviště přenášeny prostřednictvím telefonních linek a radiových spojení. Monitorování objektů je prováděno nepřetržitě.

Pokud dojde k vyvolání poplachového stavu je objekt prověřen výjezdovou skupinou. Povinností výjezdové skupiny je zjistit důvod poplachového stavu, zadržet případné narušitele, zabezpečit stopy, vyrozumět Policii ČR nebo Městskou policii, dále majitele objektu a spolupracovat na řešení vzniklé události.

Copyright © 2004 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.