Soukromá bezpečnostní služba
Satelitní střežení

Satelitní střežení, monitorování a vyhledávání vozidel,

je velmi účinný systém, který pomáhá efektivním a vysoce spolehlivým způsobem řešit problém sledování a zabezpečení dopravních prostředků.

Systém zajišťuje u vozidel tyto základní funkce:

  • okamžité ohlášení narušení nebo odcizení,
  • možnost v každém okamžiku určit s vysokou přesností polohu, směr a rychlost pohybu,
  • kontrolu provozních parametrů vozidla,
  • okamžitou reakci na nenadálé technické, dopravní a bezpečnostní situace.

Systém má mnoho dalších funkcí a programů, které mohou být na přání zákazníka upravovány. Dispečerského pracoviště je vybaveno moderní výpočetní technikou, která zajišťuje přijímání a vyhodnocování přicházejících signálů. Obsluha tohoto pracoviště vysílá výjezdové skupiny k napadenému vozidlu. Dále toto centrum spolupracuje s orgány celní správy, Pohraniční policie a Policie ČR případně s technickou a zdravotnickou pomocí.

V případě instalace uvedeného systému získá zákazník u vybraných pojišťoven slevu na pojištění vozidla 20 - 40 %.

Copyright © 2004 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.